Top of page
Skip to main content
Main content

Class of 2020 Omicron Delta Epsilon Graduating Members


Omicron Delta Epsilon (ODE) is a national economics honor society dedicated to promoting excellence in economics by recognizing outstanding achievements and by encouraging professional exchange among students, and faculty.

2019-banquet-ode

Congratulations to Our ODE Graduating Members!

Akshitha Adhiyaman

Harold Brindle

Shengyuan Cao

Shiyi (Grace) Chen

Huaitao Chen

Steven Chen

Jinyan Chen

Justin Cohen

Eliza Davenport

Yilin Dong

Eleanor Dunnigan

Bethany Greene

Ming Yin (Althea) Ho

Metha (Mikey) Hong

Soyon Hwang

Arnav Jalan

Max Krauskopf

Xiaoyu Lai

Zhaohan Li

Jian Li

Jacob Nachlas

Sienna Nordquist

Miho Ouyou

Ethan Roback

Kenneth Rosenfeld

Eva Rosenzweig

Valerie Sandoval

Michael Silver

Elizabeth Soloff

Andrew Teodorescu

Sibei Wu

Yuan Yao

Ziyu Ye

Mingxi Yu

Eric Zeng

Yajing (Betty) Zhang

Miaomiao Zhang

Sichen Zhu

Yayu Zhu